Bepalings en Voorwaardes

 1. Die Amerikaanse werkgewer sal deur middel van Werk Oorsee die kostes dra van jou retoer kaartjie, ander reis kostes, H2-B werk petisie, werwing asook orientasie koste mits jy jou werks kontrak ten volle voltooi. Die seisoen is gewoonlik tussen 6 en 10 maande afhangend van by watter werkgewer ons jou plaas.
 2. Die voor-vertrek orientasie sessie is verpligtend sodoende jou voor te berei vir jou vlug en jou oorsese werksomgewing. Jou ouers / borge word ook versoek om die sessie by te woon sodat hulle ook n gevoel kan kry van wat om te verwag..
 3. Na aanvang van diens, het alle rekrute toegang tot ons grieweprossedure soos vervat in ons orientasie handleiding/oorlewingsgids.Ons span is bereid om op te tree as bemiddelaar sou jy en die werkgewer nie n dispuut kan oplos nie.
 4. Werk oorsee behou die reg voor om jou ter enige tyd te versoek om jou weer te laat toets vir dwelms.
 5. Iemand moet vir jou teken as borg, verkieslik n ouer, maar nie 'n broer of suster.
 6. Die VSA wetgewing laat jou net toe om vir die maatskappy te werk soos gespesifiseer in jou werks visa en kontrak met Away2Xplore.
 7. Oorstemmend met jou visa voorwaardes en kontrak met Away2Xplore is jy verplig om na Suid Afrika terug te keer wanneer jou werkskontrak eindig.
 8. Visa afspraak gelde wat aan die Konsulaat betaal is word verbeur indien jy jou aansoek met ons kanselleer.
 9. Slegs Suid Afrikaanse paspoort houers sal vir hierdie program oorweeg word.
 10. As gevolg van die harde werk en lang ure verwag ons van jou om fiks te wees asook baie gesond.
 11. Alle aansoekers moet hulself onderwerp aan multivlak dwelmtoetse sodoende oorweeg te word vir die werk wat ons aanbied.


Die groot NEE!!

 1. Werk Oorsee en ons Amerikaanse werkgewers het 'n zero verdraagsaamheid vir enige tipe dwelm of bedwelmende middel by die werk asook die werksplek.
 2. Alle tattoos moet weggesteek wees wanneer jy Werk Oorsee in Suid Afrika en Amerika verteenwoordig.
 3. Snorre en baarde word nie toegelaat wanneer jy Werk Oorsee in SA en die VSA verteenwoordig nie.
 4. Mans - Hare nie langer as kraag nie - Kort hare word verkies.
 5. Mans - geen gaatjies vir ringe, dames - 'n maksimum van twee per oor.
 6. Geen snaakse en wilde haar kleure en / of style.